דלג לתוכן דלג לפוטר

| שירותי נאמנות

01

/ קרנות נאמנות

להרמטיק רשיון מרשות ניירות ערך לכהן כנאמן לקרנות נאמנות לרבות לקרנות מחקות. הרמטיק הינה הנאמן הגדול ביותר לקרנות מחקות. שירותי הנאמנות מוענקים לכ-220 קרנות מחקות בהיקף כספי של כ-40 מיליארד ש"ח, אשר שהונפקו ע"י מנפיקי הקרנות המחקות הגדולים בישראל:
• קבוצת אקסלנס (קסם)
• קבוצת מיטב דש (תכלית)
בתחום קרנות הנאמנות מועסקים בהרמטיק עובדים מקצועיים ביניהם רואי חשבון, כלכלנים ועורכי דין בעלי ניסיון בתחום קרנות הנאמנות והקרנות המחקות. להרמטיק מערכת מחשוב בפיתוח עצמי המותאמת באופן ייחודי לספק שירותי נאמנות לכל סוגי קרנות הנאמנות והקרנות המחקות.

s17

02

/ אג"ח קונצרני

הרמטיק מעניקה שירותי נאמנות לכ-200 סדרות אגרות חוב:

• אגרות חוב אשר הונפקו במסגרת הנפקות ציבוריות (או הנפקות לגופים מוסדיים – רצף מוסדי) על ידי חברות (ישראליות וזרות) אשר גייסו כספים מהציבור (בעיקר מהציבור בישראל אך גם בשווקים זרים).
על לקוחות הרמטיק בתחום זה נמנים התאגידים והקבוצות הגדולות במשק, חברות ממשלתיות כגון חברת החשמל, מקורות, רכבת ישראל, רשות הנמלים, רשויות
מקומיות, מאות חברות מהמובילות במשק הישראלי, חברות זרות ועוד;

• הנפקות פרטיות של סדרות אגרות חוב אשר הונפקו לגופים מוסדיים והנסחרות ברצף המוסדי בבורסה בת"א;

• הנפקות של חברות ליסינג – אגרות חוב אשר הונפקו על ידי כל חברות הליסינג הגדולות בענף בישראל.

03

/ לקוחות עסקיים

בתחום זה הרמטיק מעניקה שירותים ליותר מ-300 לקוחות / עסקאות הכוללים:
• שירותי נאמן בטוחות (Pledge Agent) ו"שמירת" נכסים משעובדים (כגון: נכסי נדל"ן, פקדונות, ניירות ערך, סחירים ושאינם סחירים, רכבים ועוד), בארץ ובחו"ל.
הרמטיק מתמחה בשעבודי נכסים בישראל ובמרבית מדינות העולם המערבי. בתחום זה מופקדים בידי הרמטיק פקדונות וניירות ערך בהיקף כספי של מליארדי ש"ח;

• שירותי נאמנות במסגרת איגוח תזרימי מזומנים;

• שירותי נאמנות ואדמיניסטרציה לקרנות גידור;

• שירותי נאמנות לקרנות השקעה פרטיות (בעיקר קרנות השקעה בתחום הנדל"ן בחו"ל) וקרנות הפועלות בתחום ההתחדשות העירונית;

• שירותי נאמנות על פי חוק הדיור המוגן להבטחת פיקדונות הדיירים;

• שירותי נאמנות ותפעול תשלומים לסוכני ביטוח;

• שירותי נאמנות להבטחת מקורות לתשלום התחייבויות פנסיוניות לעובדים בגופים שהופרטו, בחברות ממשלתיות וכו';

• שירותי פיקוח על ביצוע התחייבויות הסכמיות של צדדים בחוזים מסחריים לרבות הסכמי השקעה, הסכמי מימון ועוד;

• שירותי אדמיניסטרציה ותפעול (Paying Agent, Servicer) להלוואות הניתנות על ידי גופים מוסדיים (הגופים המוסדיים הגדולים בארץ נמנים על לקוחותינו) וחברות חוץ בנקאיות למתן אשראי, כגון: פיקוח על הלווה, פיקוח או ביצוע בפועל של תשלומים מתוך חשבונות "קופסא סגורה" למטרות שנקבעו בחוזה, פיקוח על החזרי הלוואה של המלווים.

תפעול הסכמי ליווי בניה במסגרתם משוחררים כספים בהתאם לאבני דרך (כגון התקדמות הפרויקט), וכו';

החזקת מניות לצורך הבטחת התחייבויות החסימה של בעלי שליטה במסגרת הנפקות בבורסה.

• תפעול חלוקת כספים לזכאים שנקבעו הסכמי פשרה בתובענות ייצוגיות;

• סליקת תשלומים וערבויות בעסקאות מימון בהן קונסורציום גדול של מלווים, ועוד.

04

/ לקוחות פרטיים

בתחום זה הרמטיק מעניקה שירותים למאות לקוחות פרטיים ולמגוון נאמנויות, הכוללים:

• שירותי נאמנות לכספים, נכסי נדל"ן ורכוש מכח הסכמי נאמנות, הסכמי גירושין, צוואות וכו', וזאת לשם הסדרת חלוקת הרכוש אגב גירושין, העברה בין דורית, תשלומים והבטחת רווחת בני משפחה עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים ועוד;

• שירותי ניהול של נכסי נדל"ן בישראל עבור אזרחים או תושבים זרים שבבעלותם נכסי נדל"ן בישראל;

• שירותי נאמנות לכ- 70 הקדשות ציבוריים ופרטיים בפיקוח משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי);

• ניהול עיזבונות;

• ניהול תרומות, ועוד.

HERMETIC

Trust Services

| צור קשר

| צור קשר

הרמטיק נאמנות
בניין צמפיון דרך ששת הימים 30, בני ברק
טלפון: 03-5544553 | פקס: 03-5271736
דואר אלקטרוני – hermetic@hermetic.co.il

    HERMETIC

    Trust Services

    דרך ששת הימים 30, בני ברק