דלג לתוכן דלג לפוטר

| אודות

הרמטיק מעניקה שירותי נאמנות מזה 80 שנה.

• הרמטיק מעניקה שירותי הנאמנות למגון
רחב של לקוחות: בשוק ההון – למאות קרנות
נאמנות ולמאות סדרות של אגרות חוב;
במגזר העסקי למאות לקוחות ועסקאות;
ובמגזר הפרטי למשפחות ולהקדשות
ציבוריות.

• על לקוחות הרמטיק נמנים הגופים
המובילים במשק הישראלי: חברות
ממשלתיות, בנקים, חברות ביטוח, בתי
השקעות, חברות ציבוריות וגופים פרטיים.

• הרמטיק מתאימה את סוג השירות לצרכי
הלקוח ולתנאי העסקה ( Taylor made ).

• הרמטיק משמשת נאמן לנכסים בארץ
ובחו״ל שערכם עשרות מיליארדי שקלים;

• הרמטיק מעניקה שירותי נאמנות
דיסקרטיים ומקצועיים תוך שמירה קפדנית
על אמות מידה גבוהות של אמינות, מקצועיות ויעילות. 

בהרמטיק הלקוח מוצא מענה בכל שעה ובכל יום;

• הרמטיק מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך
הן מכח חוק השקעות משותפות בנאמנות
והן מכח חוק ניירות ערך. הרמטיק עומדת
בדרישות קפדניות של הון עצמי, כיסוי
ביטוחי, עובדים בעלי מומחיות מקצועית
וללא הרשעות פליליות;

• בהרמטיק כ-30 עובדים ביניהם: עורכי דין,
רואי חשבון, כלכלנים אנליסטים, הנהלת
חשבונות ועובדי מנהלה (office Back). 

צוות העובדים של הרמטיק ותיק, מיומן ובעל
ניסיון עשיר שנרכש בעבודה רבת שנים.

• הרמטיק מעניקה שירותי הנאמנות למגון
רחב של לקוחות: בשוק ההון – למאות קרנות
נאמנות ולמאות סדרות של אגרות חוב;
במגזר העסקי למאות לקוחות ועסקאות;
ובמגזר הפרטי למשפחות ולהקדשות
ציבוריות.

• על לקוחות הרמטיק נמנים הגופים
המובילים במשק הישראלי: חברות
ממשלתיות, בנקים, חברות ביטוח, בתי
השקעות, חברות ציבוריות וגופים פרטיים.

• הרמטיק מתאימה את סוג השירות לצרכי
הלקוח ולתנאי העסקה ( Taylor made ).

• הרמטיק משמשת נאמן לנכסים בארץ
ובחו״ל שערכם עשרות מיליארדי שקלים;

• הרמטיק מעניקה שירותי נאמנות
דיסקרטיים ומקצועיים תוך שמירה קפדנית
על אמות מידה גבוהות של אמינות, מקצועיות ויעילות. 

בהרמטיק הלקוח מוצא מענה בכל שעה ובכל יום;

• הרמטיק מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך
מכח חוק השקעות משותפות בנאמנות
ומכח חוק ניירות ערך. הרמטיק עומדת
בדרישות קפדניות של הו עצמי, כיסוי
ביטוחי, עובדי בעלי מומחיות מקצועית
וללא הרשעות פליליות;

• בהרמטיק כ-30 עובדי ביניה: עורכי די,
רואי חשבו, כלכלני אנליסטי, הנהלת
חשבונות ועובדי מנהלה (office Back .(צוות
העובדי של הרמטיק ותיק, מיומ ובעל
ניסיו עשיר שנרכש בעבודה רבת שני.

• הרמטיק מעניקה שירותי הנאמנות למגון
רחב של לקוחות: בשוק ההון – למאות קרנות
נאמנות ולמאות סדרות של אגרות חוב;
במגזר העסקי למאות לקוחות ועסקאות;
ובמגזר הפרטי למשפחות ולהקדשות
ציבוריות.

• על לקוחות הרמטיק נמנים הגופים
המובילים במשק הישראלי: חברות
ממשלתיות, בנקים, חברות ביטוח, בתי
השקעות, חברות ציבוריות וגופים פרטיים.

• הרמטיק מתאימה את סוג השירות לצרכי
הלקוח ולתנאי העסקה ( Taylor made ).

• הרמטיק משמשת נאמן לנכסים בארץ
ובחו״ל שערכם עשרות מיליארדי שקלים;

• הרמטיק מעניקה שירותי נאמנות
דיסקרטיים ומקצועיים תוך שמירה קפדנית
על אמות מידה גבוהות של אמינות, מקצועיות ויעילות. 

בהרמטיק הלקוח מוצא מענה בכל שעה ובכל יום;

• הרמטיק מפוקחת על ידי רשות ניירות ער
ה מכח חוק השקעות משותפות בנאמנות
וה מכח חוק ניירות ער. הרמטיק עומדת
בדרישות קפדניות של הו עצמי, כיסוי
ביטוחי, עובדי בעלי מומחיות מקצועית
וללא הרשעות פליליות;

• בהרמטיק כ-30 עובדי ביניה: עורכי די,
רואי חשבו, כלכלני אנליסטי, הנהלת
חשבונות ועובדי מנהלה (office Back .(צוות
העובדי של הרמטיק ותיק, מיומ ובעל
ניסיו עשיר שנרכש בעבודה רבת שני.

HERMETIC

Trust Services

| צור קשר

| צור קשר

הרמטיק נאמנות
בניין צמפיון דרך ששת הימים 30, בני ברק
טלפון: 03-5544553 | פקס: 03-5271736
דואר אלקטרוני – hermetic@hermetic.co.il

    HERMETIC

    Trust Services

    דרך ששת הימים 30, בני ברק