דלג לתוכן דלג לפוטר

בוחרים הרמטיק

בגלל השירות המקצועי, האמין והדיסקרטי
בגלל צוות העובדים המיומן והזמין
בגלל הפיקוח של רשות ני"ע ורשם ההקדשות
בגלל הנסיון והוותק – 80 שנות נאמנות

HERMETIC

Trust Services

| אודות

| אודות

| אודות

הרמטיק מעניקה שירותי נאמנות מזה 80 שנה.
שירותי הנאמנות ניתנים למגוון רחב של לקוחות: בשוק ההון – למאות קרנות נאמנות ולמאות סדרות של אגרות חוב; במגזר העסקי למאות לקוחות ועסקאות; ובמגזר הפרטי למשפחות ולהקדשות ציבוריות רבות.
בהרמטיק כ-30 עובדים ביניהם: עורכי דין, רואי חשבון, כלכלנים אנליסטים, הנהלת חשבונות ועובדי מנהלה (Back office).
הרמטיק מפוקחת על ידי רשות ני"ע מכח שני חוקים והיא עומדת בדרישות קפדניות של הון עצמי, כיסוי ביטוחי ועובדים בעלי מומחיות וכשירות מקצועית.

הרמטיק מעניקה שירותי נאמנות מזה 80 שנה.

• הרמטיק מעניקה שירותי הנאמנות למגוון רחב של לקוחות: בשוק ההון – למאות קרנות נאמנות ולמאות סדרות של אגרות חוב; במגזר העסקי למאות לקוחות ועסקאות; ובמגזר הפרטי למשפחות ולהקדשות ציבוריות

• על לקוחות הרמטיק נמנים הגופים המובילים במשק הישראלי: חברות ממשלתיות, בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות חברות ציבוריות וגופים פרטיים.

• הרמטיק מתאימה את סוג השירות לצרכי הלקוח ולתנאי העסקה (Taylor made).

• הרמטיק משמשת נאמן לנכסים בארץ ובחו״ל שערכם עשרות מיליארדי שקלים;

• הרמטיק מעניקה שירותי נאמנות דיסקרטיים ומקצועיים תוך שמירה קפדנית על אמות מידה גבוהות של אמינות ומקצועיות יעילות. בהרמטיק הלקוח מוצא מענה בכל שעה ובכל יום;

• הרמטיק מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך הן מכח חוק השקעות משותפות בנאמנות והן מכח חוק ניירות ערך. הרמטיק עומדת בדרישות קפדניות של הון עצמי, כיסוי ביטוחי, עובדים בעלי מומחיות מקצועית וללא הרשעות פליליות;

• בהרמטיק כ-30 עובדים ביניהם: עורכי דין, רואי חשבון, כלכלנים אנליסטים, הנהלת חשבונות ועובדי מנהלה (Back office). צוות העובדים של הרמטיק ותיק, מיומן ובעל ניסיון עשיר שנרכש בעבודה רבת שנים.

HERMETIC

Trust Services

| שירותי נאמנות

שירותי נאמנות

קרנות נאמנות
קרנות נאמנות

בתחום זה הרמטיק מעניקה שירותי נאמנות לכ-220 קרנות נאמנות בהיקף כספי של כ-40 מיליארד ש"ח, אשר שהונפקו ע"י  מנפיקיי קרנות הנאמנות  הגדולים בישראל: קבוצת אקסלנס (קסם) וקבוצת מיטב דש (תכלית).

01
x
קרנות נאמנות

להרמטיק רשיון מרשות ניירות ערך לכהן כנאמן לקרנות נאמנות לרבות לקרנות מחקות. הרמטיק הינה הנאמן הגדול ביותר לקרנות מחקות. שירותי הנאמנות מוענקים לכ-220 קרנות מחקות בהיקף כספי של כ-40 מיליארד ש"ח, אשר שהונפקו ע"י מנפיקי הקרנות המחקות הגדולים בישראל:
• קבוצת אקסלנס (קסם)
• קבוצת מיטב דש (תכלית)

בתחום קרנות הנאמנות מועסקים בהרמטיק עובדים מקצועיים ביניהם רואי חשבון, כלכלנים ועורכי דין בעלי ניסיון בתחום קרנות הנאמנות והקרנות המחקות. להרמטיק מערכת מחשוב בפיתוח עצמי המותאמת באופן ייחודי לספק שירותי נאמנות לכל סוגי קרנות הנאמנות והקרנות המחקות.

hermetic

אג"ח קונצרני
אג"ח קונצרני

בתחום זה הרמטיק מעניקה שירותי נאמנות לכ-200 סדרות של אגרות חוב אשר הונפקו במסגרת הנפקות ציבוריות (או הנפקות לגופים מוסדיים – רצף מוסדי), על ידי חברות (ישראליות וזרות). על לקוחות הרמטיק נמנים מאות תאגידים, הקבוצות הגדולות במשק, חברות ממשלתיות (כגון: חברת החשמל, מקורות, רכבת ישראל ורשות הנמלים), רשויות מקומיות ועוד.

02
x
אג"ח קונצרני

הרמטיק מעניקה שירותי נאמנות לכ-200 סדרות אגרות חוב:

• אגרות חוב אשר הונפקו במסגרת הנפקות ציבוריות (או הנפקות לגופים מוסדיים – רצף מוסדי) על ידי חברות (ישראליות וזרות) אשר גייסו כספים מהציבור (בעיקר מהציבור בישראל אך גם בשווקים זרים).
על לקוחות הרמטיק בתחום זה נמנים התאגידים והקבוצות הגדולות במשק, חברות ממשלתיות כגון חברת החשמל, מקורות, רכבת ישראל, רשות הנמלים, רשויות

מקומיות, מאות חברות מהמובילות במשק הישראלי, חברות זרות ועוד;

• הנפקות פרטיות של סדרות אגרות חוב אשר הונפקו לגופים מוסדיים והנסחרות ברצף המוסדי בבורסה בת"א;

• הנפקות של חברות ליסינג – אגרות חוב אשר הונפקו על ידי כל חברות הליסינג הגדולות בענף בישראל.

לקוחות עסקיים
לקוחות עסקיים

בתחום זה הרמטיק מעניקה שירותים מגוונים ליותר מ-300 לקוחות/עסקאות, הכוללים בין השאר: נאמן בטוחות (Pledge Agent), נאמנות על פי חוק הדיור המוגן, פיקוח על ביצוע הסכמים (Escrow Agent), נאמנות לקרנות השקעה, אדמיניסטרציה לקרנות גידור, עסקאות השלשה, תפעול של הלוואות (Paying Agent, Servicer) שניתנו לחברות בישראל על ידי גופים מוסדיים וחוץ בנקאיים, תפעול תובנות ייצוגיות ועוד.

03
x
לקוחות עסקיים

בתחום זה הרמטיק מעניקה שירותים ליותר מ-300 לקוחות / עסקאות הכוללים:
• שירותי נאמן בטוחות (Pledge Agent) ו"שמירת" נכסים משעובדים (כגון: נכסי נדל"ן, פקדונות, ניירות ערך, סחירים ושאינם סחירים, רכבים ועוד), בארץ ובחו"ל.
הרמטיק מתמחה בשעבודי נכסים בישראל ובמרבית מדינות העולם המערבי. בתחום זה מופקדים בידי הרמטיק פקדונות וניירות ערך בהיקף כספי של מליארדי ש"ח;

• שירותי נאמנות במסגרת איגוח תזרימי מזומנים;

• שירותי נאמנות ואדמיניסטרציה לקרנות גידור;

• שירותי נאמנות לקרנות השקעה פרטיות (בעיקר קרנות השקעה בתחום הנדל"ן בחו"ל) וקרנות הפועלות בתחום ההתחדשות העירונית;

• שירותי נאמנות על פי חוק הדיור המוגן להבטחת פיקדונות הדיירים;

• שירותי נאמנות ותפעול תשלומים לסוכני ביטוח;

• שירותי נאמנות להבטחת מקורות לתשלום התחייבויות פנסיוניות לעובדים בגופים שהופרטו, בחברות ממשלתיות וכו';

• שירותי פיקוח על ביצוע התחייבויות הסכמיות של צדדים בחוזים מסחריים לרבות הסכמי השקעה, הסכמי מימון ועוד;

• שירותי אדמיניסטרציה ותפעול (Paying Agent, Servicer) להלוואות הניתנות על ידי גופים מוסדיים (הגופים המוסדיים הגדולים בארץ נמנים על לקוחותינו) וחברות חוץ בנקאיות למתן אשראי, כגון: פיקוח על הלווה, פיקוח או ביצוע בפועל של תשלומים מתוך חשבונות "קופסא סגורה" למטרות שנקבעו בחוזה, פיקוח על החזרי הלוואה של המלווים.

תפעול הסכמי ליווי בניה במסגרתם משוחררים כספים בהתאם לאבני דרך (כגון התקדמות הפרויקט), וכו';

החזקת מניות לצורך הבטחת התחייבויות החסימה של בעלי שליטה במסגרת הנפקות בבורסה.

 

• תפעול חלוקת כספים לזכאים שנקבעו הסכמי פשרה בתובענות ייצוגיות;

• סליקת תשלומים וערבויות בעסקאות מימון בהן קונסורציום גדול של מלווים, ועוד.

לקוחות פרטיים
לקוחות פרטיים

בתחום זה הרמטיק מעניקה שירותים ללקוחות פרטיים, במסגרת נאמנויות לשם הסדרת העברה בין דורית, טיפול והסדרת בעלויות ברכוש, להבטחת צרכים של אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים ועוד, נאמנויות מכח צוואות, נאמנויות מכח הקדשות ציבוריים ופרטיים (הרמטיק נאמן לכ-70 הקדשות), שירותי ניהול נכסי נדל"ן בישראל, ניהול עיזבונות, ניהול תרומות ועוד.

04
x
לקוחות פרטיים

בתחום זה הרמטיק מעניקה שירותים למאות לקוחות פרטיים ולמגוון נאמנויות, הכוללים:

• שירותי נאמנות לכספים, נכסי נדל"ן ורכוש מכח הסכמי נאמנות, הסכמי גירושין, צוואות וכו', וזאת לשם הסדרת חלוקת הרכוש אגב גירושין, העברה בין דורית, תשלומים והבטחת רווחת בני משפחה עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים ועוד;

• שירותי ניהול של נכסי נדל"ן בישראל עבור אזרחים או תושבים זרים שבבעלותם נכסי נדל"ן בישראל;

• שירותי נאמנות לכ- 70 הקדשות ציבוריים ופרטיים בפיקוח משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי);

• ניהול עיזבונות;

• ניהול תרומות, ועוד.

|   צוות

/דן עופר

יו״ר הדירקטריון
ובעל מניות

עו"ד מזה 50 שנה, ובעל ניסיון מקצועי בתחום הנאמנות מאז שנת 1969. מייסד הרמטיק ובעל ניסיון עשיר ומגוון בכל תחומי הפעילות של הרמטיק. בעל ידע והשכלה משפטית וניסיון עסקי. כיהן כשופט בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין. חבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת ירושלים.

/מרב עופר

מנכ״לית משותפת,
דירקטורית ובעלת מניות

עו"ד מזה 28 שנה ובעלת ניסיון מקצועי בתחום הנאמנות מאז שנת 1992. בעלת ידע והשכלה משפטית. הובילה ולוותה גיוסי חוב פרטיים וציבוריים. בעלת ניסיון בליווי כנאמן של פרויקטים להשקעות בישראל ובחו"ל ונאמנויות פרטיות מורכבות. הובילה הסדרי חוב מורכבים רבים כגון: אידיבי אחזקות, אפריקה ישראל ועוד.

/דן אבנון

מנכ״ל משותף,
דירקטור ובעל מניות

עו"ד מזה 28 שנה ובעל ניסיון מקצועי בתחום הנאמנות מאז שנת 1992. בעל ידע והשכלה משפטית. הוביל הסדרי חוב מורכבים רבים כגון: אידיבי פיתוח, אלון, פלאזה סנטרס ועוד. משמש כמפקח בשותפות ישראמקו. כיהן כחבר בועדת חודק ומכהן כיו"ר איגוד הנאמנים בישראל.

/רויטל מיכלשטיין

מנהלת תחום
קרנות הנאמנות

רו"ח מזה 12 שנה, ובעלת ניסיון מקצועי בתחום קרנות הנאמנות מאז שנת 2009.

/יניב דמגיאן

מנהל אכיפה
וסיכונים – קרנות נאמנות

כלכלן מזה 10 שנים ובעל ניסיון מקצועי בתחום הנאמנות מאז שנת .2011

/אירית הרוש

מנהלת אדמינסטרטיבית

  |  צוות

 1. דן עופר /

  יו״ר הדירקטריון
  ובעל מניות

  עו"ד מזה 50 שנה, ובעל ניסיון מקצועי בתחום הנאמנות מאז שנת 1969. מייסד הרמטיק ובעל ניסיון עשיר ומגוון בכל תחומי הפעילות של הרמטיק. בעל ידע והשכלה משפטית וניסיון עסקי. כיהן כשופט בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין. חבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת ירושלים.

 2. מרב עופר /

  מנכ״לית משותפת,
  דירקטורית ובעלת מניות

  עו"ד מזה 28 שנה ובעלת ניסיון מקצועי בתחום הנאמנות מאז שנת 1992. בעלת ידע והשכלה משפטית. הובילה ולוותה גיוסי חוב פרטיים וציבוריים. בעלת ניסיון בליווי כנאמן של פרויקטים להשקעות בישראל ובחו"ל ונאמנויות פרטיות מורכבות. הובילה הסדרי חוב מורכבים רבים כגון: אידיבי אחזקות, אפריקה ישראל ועוד.

 3. דן אבנון /

  מנכ״ל משותף,
  דירקטור ובעל מניות

  עו"ד מזה 28 שנה ובעל ניסיון מקצועי בתחום הנאמנות מאז שנת 1992. בעל ידע והשכלה משפטית. הוביל הסדרי חוב מורכבים רבים כגון: אידיבי פיתוח, אלון, פלאזה סנטרס ועוד. משמש כמפקח בשותפות ישראמקו. כיהן כחבר בועדת חודק ומכהן כיו"ר איגוד הנאמנים בישראל.

 4. רויטל מיכלשטיין /

  מנהלת תחום
  קרנות הנאמנות

  רו"ח מזה 12 שנה, ובעלת ניסיון מקצועי בתחום קרנות הנאמנות מאז שנת 2009.

 5. יניב דמגיאן /

  מנהל אכיפה
  וסיכונים – קרנות נאמנות

  כלכלן מזה 10 שנים ובעל ניסיון מקצועי בתחום הנאמנות מאז שנת .2011

 6. אירית הרוש /

  מנהלת אדמינסטרטיבית

HERMETIC

HERMETIC

Trust Services

Trust Services

 | לקוחות 

 | לקוחות 

| לקוחותינו

| לקוחותינו

HERMETIC

Trust Services

| צור קשר

| צור קשר

הרמטיק נאמנות
בניין צמפיון דרך ששת הימים 30, בני ברק
טלפון: 03-5544553 | פקס: 03-5271736
דואר אלקטרוני – hermetic@hermetic.co.il

  HERMETIC

  Trust Services

  דרך ששת הימים 30, בני ברק